உங்கள் எண்ணங்களைப் பகிர ஒரு தருணம்

வணக்கம், மனிதனாக பிறந்த ஒவ்வொருவருக்கும் பிரச்சினைகள் இருக்கும், அதை முடிந்தவரை அடுத்தவரிடம் பகிரும்போது அதன் சுமை சிறிதாவது குறையும், அல்லது நல்ல விஷயத்தினை பகிரும்போது மகிழ்ச்சி பரவும்.…

Pettikadai – Sudalamada Saamikitta Song Lyrics in Tamil

Pettikadai – Sudalamada Saamikitta Song Lyrics in Tamil   சுடலைமாட சாமிகிட்ட சூடமேத்தி வேண்டிகிட்டேன் நேந்துகிட்ட காரணத்தா உனக்கு சொல்லவா கூரப்பட்டு வாங்கி எனக்கு…